სავალუტო ტაბლოები
ელ–საათი
საათი თერმომეტრით
LED (დიოდური) სისტემები
მორბენალი სტრიქონები
LED მონიტორი

ეს არის საცდელი ინფორმაცია ამ ვებ გვერდზე. ეს არის დროებითი ტექსტი რომელიც შეიცვლება რეალური მონაცემებით. იგი გამოიყენება სამაგალითოდ, ვებ გვერდის გამოსაცდელად. სამაგალითო ციფრები: 1234567890.

ჩვენი
კლიენტები